Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Statinen voor de preventie van cerebrovasculair accident (deel a)

Door op 01-06-2008

Jaarlijks worden in de V.S. 700.000 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (C.V.A.). Van de overlevenden is 30% blijvend invalide en moet 20% van de mensen in een zorgvoorziening worden opgenomen. Al meer dan 25 jaar houden onderzoekers zich bezig met de relatie C.V.A. en cholesterol en sindsdien tonen veel onderzoeken de preventie van statinen op het C.V.A. aan. Zo berichtten O’Regan et al. (1) over een meta-analyse van dergelijke onderzoeken omvattend 121.000 patiënten, die allen ooit deelnamen aan één van 42 gerandomiseerde onderzoeken waarbij statinen werden ingezet ter preventie van C.V.A. De statinen betroffen 8 maal atorvastatine, 6 maal simvastatine, 5 maal fluvastatine, 18 maal pravastatine, 4 maal lovastatine en 1 maal gemengd. (De trials met rosuvastatine voldeden niet aan de inclusiecriteria.)

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 juni 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 6 - Editie 6, 2008