Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Stenttrombose: vroege en late trombose bij sirolimus- en paclitaxel-eluting stents

Door op 01-08-2007

Drug-eluting stents worden veelvuldig toegepast bij percutane behandeling van coronaire ziekten. Dit zijn stents die in een vernauwde arterie worden geplaatst en die ter plekke langzaam een geneesmiddel afstaan waardoor celproliferatie als gevolg van de ontstekingsreactie, die optreedt door het aanbrengen van de stent, geblokkeerd wordt. Hierdoor wordt de vorming van littekenweefsel voorkomen en samen met antistollingtherapie wordt zo het opnieuw verstopt raken van de arterie voorkomen. Al meermalen is in MFM aan bod gekomen dat het optreden van stenttrombose – een weinig voorkomende, maar catastrofale complicatie, die leidt tot myocardinfarct of plotse dood – een belangrijke complicatie is. De incidentie van stenttrombose binnen een jaar na implantatie is al vaker beschreven. Bij sommige patiënten treedt echter in een nog latere fase stenttrombose op. Daemen et al. bestudeerden in een grote cohortstudie de incidentie en het tijdsverloop van stenttrombose bij patiënten met drug-eluting stents in de klinische praktijk. Ook bestudeerden ze voorspellende factoren en verschillen tussen vroege en late stenttrombose en tussen sirolimus- (SES) en paclitaxel-eluting stents (PES). Sirolimus en paclitaxel remmen beide intracellulaire processen die essentieel zijn voor de celdeling. Tussen 2002 en 2005 kregen 8146 patiënten een stent (SES: 3823 patiënten; PES: 4323 patiënten) in twee academische ziekenhuizen in Rotterdam en Bern. Patiënten met een stent kregen acetylsalicylzuur (advies: levenslang) en clopidogrel (75 mg/dag, gedurende 3 tot 12 maanden) en werden gedurende gemiddeld 1,73 jaar gevolgd. Of er sprake was van stenttrombose werd angiografisch vastgesteld. Vroege stenttrombose was gedefinieerd als stenttrombose binnen 30 dagen na de interventie, late stenttrombose als stenttrombose na 30 dagen. De incidentie van stenttrombose werd weergegeven als incidentiedichtheid (aantal patiënten met stenttrombose per 100 geobserveerde patiëntjaren) en als cumulatieve incidentie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 8 - Editie 8, 2007