Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Sterfterisico bij gebruik van antipsychotica bij bejaarden

Door op 01-03-2006

Niet zelden krijgen demente bejaarden psychotische verschijnselen en is het noodzakelijk ze te behandelen met antipsychotica. Onlangs heeft de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten gewaarschuwd voor een toegenomen kans op overlijden bij gebruik van zogenaamde atypische antipsychotische middelen (aripiprazol, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidon en ziprasidon). Wang et al. zijn daarop nagegaan hoe de sterfte ten gevolge van het gebruik van atypische antipsychotica zich verhoudt tot die ten gevolge van het gebruik van de typische of klassieke middelen (zoals chloorpromazine, thioridazine, trifluoperazine, chloorprothixeen, haloperidol). Hiertoe bestudeerden zij tussen 1994 en 2003 het wel en wee van 22.890 patiënten van 65 jaar en ouder, aan de hand van een farmaceutisch registratiesysteem in Pennsylvania. Het gebruik van conventionele antipsychotica bracht een statistisch significant verhoogd sterfterisico met zich mee in alle bestudeerde tijdvakken vanaf het begin van het medicijngebruik. Voor de gehele periode van 180 dagen was het relatieve risico van overlijden 1,37 (95%, BI 1,27–1,49). De sterkste toeneming van het sterfterisico deed zich voor kort na het begin van de behandeling. Deze was daarbij ook dosisafhankelijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 maart 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 3 - Editie 3, 2006