Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Stollingsafwijkingen en de anticonceptiepil

Door op 27-10-2016

Het gebruik van de anticonceptiepil (OAC) is geassocieerd met veneuze trombose. Het is gelukkig een zeldzame bijwerking. Het risico van trombose kan echter toenemen wanneer er naast OAC-gebruik sprake is van andere risicofactoren voor trombose zoals een erfelijke stollingsafwijking.
Bij vrouwen met een ernstige stollingsafwijking (antitrombine-, proteïne C- of proteïne S-deficiëntie) neemt het tromboserisico tijdens OAC-gebruik sterk toe. OAC-gebruik wordt daarom bij deze vrouwen afgeraden. Betrouwbare alternatieve anticonceptiemethoden zijn ovulatieremmende progestageen-monopreparaten (desogestrel-bevattend monopreparaat), een levonorgestrel-bevattend spiraaltje of koperspiraaltje (> 300 mm2 Cu).
Ook bij vrouwen met een milde stollingsafwijking neemt het tromboserisico toe tijdens OAC-gebruik, maar de toename in risico is veel groter tijdens de zwangerschap en post-partumperiode. Als bij deze vrouwen wordt besloten OAC-gebruik te stoppen of af te raden, is daarom goede alternatieve anticonceptie nodig. Daarom wordt geadviseerd om in plaats van het strikt contra-indiceren van OAC-gebruik, deze vrouwen uitleg te geven over alle beschikbare anticonceptiemethoden, inclusief een OAC. Daarbij worden het tromboserisico, het risico op onbedoelde zwangerschap en eventueel andere aanwezige extra risico’s van trombose besproken. Zo kunnen deze vrouwen een geïnformeerde keuze maken voor de meest geschikte anticonceptiemethode. Wanneer geen andere risicofactoren aanwezig zijn, kunnen deze vrouwen een OAC gebruiken indien betrouwbare alternatieve anticonceptiva niet acceptabel zijn, omdat in deze situatie het risico van een zwangerschapsgerelateerde trombose hoger is dan het risico van trombose tijdens OAC-gebruik.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vlijmen, Dr. E.F.W. van
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 27 oktober 2016
Editie PiL - Jaargang 20 - editie 3 - Editie 3, 2016