Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Supportive care, minstens zo belangrijk als chemotherapie

Door op 27-09-2019

Supportive care medicatie bij kanker is erop gericht bijwerkingen, complicaties en ongewenste gevolgen van de ziekte en de behandeling te voorkomen, verzachten of behandelen. In dit artikel worden de volgende richtlijnen besproken: Anti-emetica, Antibiotica, Antifungale middelen en Pijnmedicatie. Deze richtlijnen zijn grotendeels gebaseerd op consensus en terug te vinden op https://www.skion.nl/voor professionals/behandelrichtlijnen/210/ behandelrichtlijnen/3406/supportive-care-studies/
De mate van emetogeniciteit van de chemotherapie bepaalt welke anti-emetica er worden voorgeschreven. Een 5HT-3-antagonist is de basis van de behandeling, waaraan dexamethason en aprepitant toegevoegd kunnen worden. Naast anti-emetica krijgen veel kinderen profylactisch antibiotica en/of antifungale middelen. Door behandeling met chemotherapie raakt het immuunsysteem namelijk verzwakt, waardoor bepaalde bacteriën en schimmels infecties kunnen veroorzaken die bij gezonde kinderen niet voorkomen. Wanneer er ondanks de profylactische behandeling toch een infectie optreedt, wordt er geswitcht naar een ander antibioticum of antifungaal middel. De behandeling van pijn bij kinderen met kanker is gebaseerd op de stapsgewijze aanpak van de WHO-pijnladder, met uitzondering van NSAID’s. Voor neuropathische pijn wordt afgeweken van dit beleid en wordt amitriptyline of gabapentine voorgeschreven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs R. Albert
M. Meijs
Thema In de schijnwerpers
Publicatie 27 september 2019
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2019