Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Telmisartan bij patiënten die een ACE-remmer niet verdragen

Door op 01-05-2009

ACE-remmers verminderen het optreden van cardiovasculaire complicaties bij patiënten met hartvaatziekten, maar worden door ongeveer 20% van de patiënten niet goed verdragen. Vooral hoest, maar ook hypotensie, nierfunctiestoornissen en angioneurotisch oedeem kunnen leiden tot staking van de behandeling met ACE-remmers. Als alternatief kunnen bij deze patiënten de angiotensine-receptor blokkers (ARBs) worden ingezet. Ofschoon deze twee groepen middelen allebei werken op het RAAS-systeem stelt men wel dat ARBs mogelijk effectiever zijn dan ACEremmers omdat bij ACE-remmers angiotensine II gevormd door andere enzymen dan ACE toch nog de angiotensine receptor kan stimuleren. Bij ARBs is dat niet mogelijk door de blokkade van die receptor. Het TRANSCEND (Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease) onderzoek vergeleek 80 mg telmisartan (een ARB) met placebo in patiënten met hartvaatziekte of diabetes die ACE-remmers niet verdroegen. Het samengestelde primaire eindpunt was sterfte door cardiovasculaire oorzaak, myocardinfarct, beroerte of opname wegens hartfalen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 mei 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 5 - Editie 5, 2009