Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Terugdringen van niet-passend psychofarmacagebruik

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Door op 01-12-2020

Psychofarmaca worden vaak niet-passend, zonder psychiatrische indicatie voorgeschreven voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Vooral antipsychotica worden langdurig voorgeschreven, terwijl de effectiviteit bij deze indicatie niet bewezen is en bijwerkingen vaak optreden. Richtlijnen bevelen monitoring van het gebruik aan in zowel eerstelijnszorg door huisartsen als in de specifieke zorg door artsen verstandelijk gehandicapten. Afbouw bij gebruik voor probleemgedrag wordt aangeraden. In de praktijk lukt afbouw van antipsychotica vaak niet. Hogere uitgangsdosering van het antipsychoticum, meer ernstig probleemgedrag, acathisie, autisme en het optreden van gezondheidsproblemen tijdens het afbouwtraject zijn in verband gebracht met een kleinere kans op geslaagde afbouw. Voorwaarden bij afbouw van niet-passend psychofarmacagebruik zijn herkenning hiervan door betrokken zorgverleners, goede diagnostiek van probleemgedrag voorafgaand aan afbouw en van behandelmogelijkheden tijdens afbouw. Hiervoor is samenwerking van eerstelijns- en specifieke zorg nodig. Het toepassen van jaarlijkse medicatiebeoordelingen biedt een handvat om het nietpassend psychofarmacagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking terug te dringen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kuijper, Dr. G.M. de
Thema Richtlijnen
Publicatie 1 december 2020
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 4 - Editie 4, 2020