Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Therapie met anti-Tumor Necrosis Factor-a (TNF- a) en de kans op ernstige bacteriële infecties bij oudere patiënten met reumatoïde artritis

Door op 01-09-2007

Het doel van het onderzoek was om na te gaan of er een verband bestaat tussen behandeling met anti- TNF-a en de kans op het ontstaan van ernstige bacteriële infecties met als uiteindelijk gevolg ziekenhuisopname. Het is goed er met klem op te wijzen dat het hier dus gaat om de kans op onder andere een pneumonie, osteomyelitis of bacteriëmie. Hiertoe werd een cohort van 15.597 patiënten met reumatoïde artritis en ouder dan 65 jaar (gemiddelde leeftijd 76,5 jaar) samengesteld. Patiënten in dit cohort werden tussen 1 januari 1995 en 31 december 2003 ingesteld op een behandeling met anti-TNF-a, cytotoxische stoffen (met uitzondering van methotrexaat), niet-cytotoxische stoffen en glucocorticosteroïden. Deze behandeling werd vergeleken met behandeling met methotrexaat. Uitkomstmaat waarop deze behandelingen vergeleken werden was de incidentie van ernstige bacteriële infecties waarvoor ziekenhuisopname nodig was. De uitkomsten van het onderzoek toonden aan dat de incidentie van een ernstige bacteriële infectie gemiddeld 2,2 per 100 patiëntjaren was. Het gebruik van glucocorticosteroïden verdubbelde de kans op het optreden van bacteriële infecties ten opzichte van dat van methotrexaat. Deze verdubbeling bleek onafhankelijk van mogelijk eerder gebruik van DMARD’s en bleek bij gebruik van doseringen hoger dan 5 mg/dag ook dosisafhankelijk. Andere DMARD’s dan methotrexaat- en anti-TNF-a -behandeling toonden dezelfde incidentie van ernstige bacteriële infecties als methotrexaat.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 9 - Editie 9, 2007