Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Therapie van hartfalen bij met ACE-remmers en bètablokkers behandelde patiënten

Door op 27-04-2011

Een toenemend aantal patiënten met hypertensie, coronaire aandoeningen of renale en vasculaire complicaties van diabetes mellitus wordt behandeld met ACE-remmers, angiotensinereceptorblokkers (ARB’s) en/of bètablokkers. Bij deze patiënten ontstaat soms hartfalen, ondanks het feit dat ACE-remmers en bètablokkers eerste keuze zijn bij de behandeling hiervan.
Dit roept natuurlijk vragen op. Ten eerste is het de vraag waarom sommige patiënten met hypertensie die behandeld worden met de eerstekeuzemedicatie voor hartfalen, toch hartfalen ontwikkelen. Er is nog steeds weinig bekend over de pathogenese van hartfalen; daartoe is meer onderzoek nodig. Het is bijvoorbeeld onbekend of de prognose van patiënten die hartfalen krijgen tijdens een behandeling met ACE-remmers en/of bètablokkers verschilt van die van een onbehandelde groep met hartfalen die pas na de diagnose hartfalen begint met ACE-remmers en/of bètablokkers. Men verwacht dat de effecten van ACE-remmers en/of bètablokkers bij patiënten die hartfalen krijgen tijdens therapie met deze middelen anders zijn dan die bij patiënten met hartfalen die totdat de diagnose werd gesteld, geen medicatie gebruikten. Patiënten die tijdens een behandeling met ACE-remmers en/of bètablokkers hartfalen krijgen, kunnen aanvullend behandeld worden met diuretica, een hogere dosis ACE-remmers en/of bètablokkers of aldosteronantagonisten. Wanneer men de huidige richtlijnen voor de behandeling van hartfalen volgt, zijn er echter weinig alternatieven naast het gebruik van ACE-remmers en/of bètablokkers.
Met wetenschappelijk onderzoek is de werkzaamheid van andere vormen van behandeling zoals aanvullende onderdrukking van het renine-angiotensinesysteem (RAS), vermindering van de afterload met hydralazine of cardiale resynchronisatietherapie nog niet bewezen. Er is derhalve aandacht nodig voor de behandeling van patiënten die hartfalen krijgen tijdens behandeling met ACE-remmers en/of bètablokkers, aangezien richtlijnen thans ontbreken.

Belangenverstrengeling: geen.

Gustafsson F, Segura J, Ruilope LM. How should we manage heart failure developing in patients already treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors and beta-blockers for hypertension, diabetes or coronary disease? J Hypertens 201;28:1595-8.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. B.E. Smink
Thema Farmacotherapie
Publicatie 27 april 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2011