Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Therapietrouw bij bisfosfonaatgebruik: eenmaal per dag, week of maand

Door op 16-08-2010

Bisfosfonaten worden op grote schaal toegepast voor de preventie en behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen. In 2005 keurde de FDA de eerste tablet voor een gebruik van eenmaal per maand goed: ibandroninezuur. Eerder waren al tabletten beschikbaar voor eenmaal per dag en eenmaal per week. Deze laatste worden het meest toegepast. Gelet op de geringe therapietrouw bij gebruikers van bisfosfonaten hebben Briesacher et al. een onderzoek ingesteld naar de mate waarin het gebruik van een eenmaal-per-maandtablet ingang heeft gevonden alsmede naar de invloed van deze tablet op de therapietrouw. Hierbij is van belang dat de kosten van de therapie bij gebruik van de eenmaal-per-maandtablet aanmerkelijk hoger zijn dan de andere toedieningsvormen en dat in het algemeen de therapietrouw toeneemt bij minder frequent gebruik. Het is niet bekend of dit ook geldt voor gebruik eenmaal per maand.
De onderzoekers maakten gebruik van een gegevensbestand van een verzekeraar en zochten daarin naar de gegevens van mensen die vijftig jaar of ouder waren, een diagnose hadden van osteoporose alsmede een eerste voorschrift voor een bisfosfonaat (ibandroninezuur, alendroninezuur of risedroninezuur) en van wie ten minste gegevens over een periode van twee jaar beschikbaar waren. Aldus vonden zij 61.125 mensen die aan de criteria voldeden (n=1.034 voor eenmaal daags, n=56.925 voor eenmaal per week, n=3.166 voor eenmaal per maand). 4% van deze mensen veranderde van doseringsregime (vrijwel allen van eenmaal per week naar eenmaal per maand). Voorafgaand aan de goedkeuring van de eenmaal-per-maandtablet begon 98% van de onderzoekspopulatie met de eenmaal-per-weektablet. Een jaar later begon al 10% met de eenmaal-per-maandtablet. Uit de resultaten blijkt ook dat er geen verschil was in therapietrouw (uitgedrukt als ‘medication possession ratio’) van de gebruikers van de eenmaal-per-maandtablet in vergelijking met die van de eenmaal-per-weektablet. Wel was er een betere therapietrouw bij gebruik van zowel de eenmaal-per-maandtablet als de eenmaal-per-weektablet ten opzichte van dat van de eenmaal-per-dagtablet (p<0,0001). Er waren geen verschillen tussen de drie groepen voor wat betreft gastrointestinale risico’s, comorbiditeit of eerdere osteoporotische fracturen. De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat een groep patiënten met bepaalde kenmerken de eenmaal-per-maandtablet kreeg voorgeschreven.

Belangenverstrengeling: geen. Dit onderzoek werd gedeeltelijk gefinancierd door Novartis.

Briesacher BA, Andrade SE, Harrold LR, Fouayzi H, Yood RA. Adoption of once-monthly oral bisphosphonates and the impact on adherence. Am J Med 2010;123:275-80.

Alendroninezuur is in Nederland op de markt als zodanig en als Fosamax®
Ibandroninezuur is in Nederland op de markt als Bondronat® en Bonviva®
Risedroninezuur is in Nederland op de markt als Actonel®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. J.M.A. Sitsen
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 augustus 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 6 - Editie 6, 2010