Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Therapietrouw verbeteren met drie interventies

Met verbeterde etiketteksten, de terugvraagmethode en het jaargesprek

Meer dan de helft van de patiënten in de apotheek heeft moeite met het begrijpen en onthouden van informatie over hun medicatie. Een onderliggende oorzaak is dat deze patiënten beperkte gezondheidsvaardigheden hebben en mogelijk laaggeletterd zijn. Hierdoor sluit de uitleg van de zorgverlener niet of onvoldoende aan bij wat de patiënt nodig heeft. Om medicatiefouten te voorkomen en therapietrouw te bevorderen, is het belangrijk dat zorgverleners hun communicatie begrijpelijker maken voor de patiënt. In dit artikel bespreken we drie interventies om patiënteninformatie begrijpelijker te maken:
I begrijpelijke etiketteksten;
II terugvraagmethode (toepassen bijv. bij start van een nieuw medicijn en vervolgconsult);
III jaargesprek.
In de praktijk blijkt dat deze interventies voor álle patiënten (ook hogeropgeleiden en mensen met goede gezondheidsvaardigheden) tot een beter begrip en dus therapietrouw leiden. Deze interventies zijn al succesvol in de praktijk geïmplementeerd. Ze zijn toepasbaar in apotheek en huisartsenpraktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren