Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Thiazolidinedionen

Door op 01-01-2004

De thiazolidinedionen (TZD;‘glitazonen’) zijn nu een paar jaar op de markt. Vanuit de Vrije Universiteit worden de huidige gegevens rond rosiglitazon en pioglitazon samengevat. Op vele surrogaatparameters, zowel van diabetes in engere zin (glucose, HbAic) als in bredere cardiovasculaire zin (bloeddruk, lipidensubfracties, fibrinolyse, inflammatie), hebben de TZD's (zeer) langzaam optredende, maar nuttig geachte effecten. Gegevens van de effecten op intermediaire of harde eindpunten zijn er niet. De duidelijkste bijwerking is vochtretentie, waarop diuretica vrijwel geen effect hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Aanbevolen Overzichten
Publicatie 1 januari 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 1 - Editie 1, 2004