Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ticagrelor bij resistentie tegen clopidogrel

Door op 16-08-2010

In Circulation (maart 2010) is veel aandacht besteed aan het fenomeen resistentie tegen clopidogrel, een antagonist van de ADP-receptor subtype P2Y op trombocyten. Clopidogrel wordt vrij algemeen gebruikt in plaats van salicylaat bij instabiele angina pectoris en/of na percutane coronaire interventie (PCI). Het is een prodrug met een groot ‘first-pass-effect’ in de lever en sterke individuele verschillen in werkzaamheid door polymorfisme van het cytochroomP450-systeem; de actieve metaboliet bindt zich irreversibel aan bloedplaatjes met als gevolg remming van de trombocytenaggregatie. Het nieuwe middel ticagrelor wordt na orale inname goed geabsorbeerd en behoeft niet te worden omgezet in een actieve metaboliet. Het remt de plaatsjesaggregatie na een bolusdosis op reversibele wijze, zodat drie tot vier dagen na het staken de normale plaatjesfunctie terugkeert.
Gurbel et al. onderzochten bij patiënten met stabiele angina pectoris het effect van ticagrelor bij ‘clopidogrel non-responders’, gedefinieerd als patiënten die na clopidogrel tweemaal daags geen of onvoldoende daling van de bloedplaatjesaggregatie in vitro vertoonden. In een crossoveronderzoek werden non-responders na veertien dagen overgezet op ticagrelor, evenals de helft van degenen die clopidogrel met goed gevolg gebruikten. Bij de non-responders daalde de plaatjesaggregatie met ten minste 10% tot 30% bij drie van de vier patiënten en bij één op de acht zelfs tot 60%. Bij resistentie tegen clopidogrel blijkt ticagrelor dus net zoveel bloedplaatjesremming te geven als clopidogrel, overigens zonder de kans op een ernstige bloeding te verminderen.
In een redactioneel commentaar (Tapp et al., 2010) zien de auteurs veel vooruitgang in de ontwikkeling van bloedplaatjesremmers die onmisbaar zijn bij de (na)behandeling van acuut coronair syndroom. De effecten op langere termijn van de verschillende middelen moeten nog nader onder de loep worden genomen.

Belangenverstrengeling: meerdere auteurs, ook die van het commentaar, zijn adviseur van, of worden gesponsord door farmaceutische bedrijven, waaronder de fabrikant van ticagrelor.

Gurbel PA, Bliden KP, Butler K, Antonino MJ, Wei C, Teng R et al. Response to ticagrelor in clopidogrel nonresponders and responders and effect of switching therapies. The PROFOUND study. Circulation 2010;121:1188-1199.
Tapp L, Shantsila E, Lip GYH. Role of ticagrelor in clopidogrel nonresponders: resistance is futile? Circulation 2010;121:1169-1171.

Ticagrelor is in Nederland (nog) niet op de markt
Clopidogrel is in Nederland als zodanig op de markt en als Plavix® en Iscover®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs H.R. de Vries
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 augustus 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 6 - Editie 6, 2010