Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

To spin or not to spin: first do no harm

Door op 24-01-2011

Er is een hypothese dat oxidatieve stress een belangrijke rol speelt bij de pathogenese van zwangerschapshypertensie (pre-eclampsie) en zwangerschapsvergiftiging (eclampsie) Daarom verwacht men dat suppletie van antioxidantia de kans op deze complicaties zal verminderen. De verschillende onderzoeken die hiernaar zijn gedaan, tonen echter geen meerwaarde van suppletie van vitamines C en E. Omdat vrouwen met diabetes een verhoogd risico lopen op deze problemen, is in dit onderzoek gekeken naar het effect van suppletie van antioxidantia bij zwangere vrouwen met diabetes mellitus type 1. Gedurende een vijf jaar lopend onderzoek in 25 (poli)klinieken in Groot-Brittannië werden 762 vrouwen geïncludeerd die tussen de acht en 22 weken in verwachting waren. Vrouwen werden 1:1 gerandomiseerd en kregen 1000 mg vitamine C en 400 IU vitamine E (alfa-tocoferol) of placebo vanaf het ogenblik van deelname aan het onderzoek tot de bevalling. Het primaire eindpunt was zwangerschapshypertensie.
Bij analyse van de resultaten bleek er geen verschil in de prevalentie van zwangerschapshypertensie in de interventie- en placebogroep. Er bleek ook geen negatief effect voor moeder of kind van de suppletie. Bij enkele subanalyses bleek het effect in de behandelde groep soms iets beter, maar de uitgangswaarden van deze groep waren ook iets gunstiger (vooral de waarden met betrekking tot hypertensie). De analyse van het effect van vitaminesuppletie in de subgroep met lage vitamineconcentraties in het bloed bij de nulmeting leidde wel tot een significante daling van het risico op zwangerschapshypertensie. Voor nadere bijzonderheden over dit methodologisch goed opgezette onderzoek (in- en exclusiecriteria, informed consent, subanalyses) wordt verwezen naar het oorspronkelijke artikel. De auteurs concluderen dat verder onderzoek naar het effect van vitaminesuppletie in bij zwangere vrouwen met lage serumconcentraties van vitamines C en E als uitgangswaarde meer aandacht verdient.
In het redactionele commentaar wordt gemeld dat slechts één onderzoek de meerwaarde van suppletie met vitamine C en E heeft aangetoond. Daarentegen vonden vier onderzoeken een verhoogde kans op ongewenste uitkomsten voor moeder of kind.

Opmerkingen referent: complimenten voor het goed opgezette onderzoek en voor het heldere en eerlijke verslag. Het is invoelbaar dat de onderzoekers eindigen met de vraag om meer onderzoek naar suppletie van vitamine C en E. Toch zou een onderzoek naar interventies betreffende stoppen met roken (20% van de onderzochte populatie!) logischer zijn. Ook interventies om afwisselend en gezond eten te bevorderen liggen meer voor de hand. Van minder zout eten is aangetoond dat het op populatieniveau veel gezondheidswinst oplevert.

Belangenverstrengeling: geen financiële belangenverstrengeling gemeld.

McCance DR, Holmes VA, Maresh MJA, Patterson CC, Walker JD, Pearson DWM, Young IS for the Diabetes and Pre-eclampsia Intervention Trial (DAPIT) Study Group. Vitamins C and E for prevention of pre-eclampsia in women with type 1 diabetes (DAPIT): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2010;376:259-266.

Vitamine E is in Nederland op de markt als zodanig
Vitamine C is in Nederland op de markt als zodanig

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M.E.C. van Eijk
Thema Farmacotherapie
Publicatie 24 januari 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 1 - Editie 1, 2011