Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Toegenomen prescriptie van spironolacton leidt niet tot meer nierfalen

Door op 17-11-2010

In 1999 werd in het RALES-onderzoek aangetoond dat blokkering van de aldosteronreceptoren met spironolacton bij patiënten met hartfalen leidde tot een aanmerkelijke afname van klachten, ziekenhuisopnames en overlijden. Als bijwerking trad bij 10% van de patiënten gynaecomastie op. In dit onderzoek gaf gebruik van spironolacton geen ernstige hyperkaliëmie.
Li Wei en medewerkers gingen aan de hand van gegevens in het bestand van de NHS van alle patiënten in het Schotse Tayside-district van 1994 tot 2007 na of de prescriptie van spironolacton mogelijk gevolgen had voor het kaliumgehalte en de nierfunctie. Uitkomstmaten waren ziekenhuisopname voor hyperkaliëmie, en hyperkaliëmie en verminderde nierfunctie, zonder dat dit tot ziekenhuisopname leidde. Gekeken werd naar de verschillen voor en na de publicatie van het RALES-onderzoek. Zowel het aantal voorschriften voor spironolacton als het aantal bepalingen van serumcreatinine en -kalium steeg na het verschijnen van het onderzoek. Ten opzichte van de eerste helft van 1999 waren deze waarden in 2001 verdubbeld en in 2007 verdrievoudigd. Het aantal verhoogde waarden van creatinine of kalium in serum nam echter niet significant toe. Ziekenhuisopnames ten gevolge van hyperkaliëmie waren zeldzaam.
In 1999 gebruikte 19,8% van de patiënten met hartfalen naast hun ACE-remmer ook spironolacton, in 2001 was dat 70,1% en in 2007 61,3%. Ondanks de toename van het gebruik van spironolacton werd in de poliklinische populatie niet meer hyperkaliëmie waargenomen.

Belangenverstrengeling: het onderzoek werd gesponsord door de TENOVUS Foundation. Sommige auteurs kregen ondersteuning van de farmaceutische industrie maar onafhankelijk van dit onderzoek.

Li Wei, Struthers A, Fahey T, Watson A, MacDonald T. Spironolacton use and renal toxicity: population based longitudinal analysis. BMJ 2010;340:1223.

Spironolacton is in Nederland op markt als zodanig

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Bijwerkingen
Publicatie 17 november 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 9 - Editie 9, 2010