Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Toepassing van een hulpmiddel voor de patiënt bij de keuze van diabetesmedicatie

Door op 28-05-2010

In elf centra voor eerstelijnsgezondheidszorg in Minnesota (VS) is de waarde onderzocht van een eerder ontwikkeld instrument om volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) te betrekken bij de keuze van de medicatie voor de behandeling van hun aandoening. Het bedoelde instrument bestaat uit een reeks van zes kaartjes met op elk kaartje naast elkaar het te verwachten effect van vijf verschillende bloedglucoseverlagende middelen (metformine, insuline, glitazonen, exenatide en sulfonylureumderivaten). De kaartjes geven informatie over gewichtsverandering, kans op (te) lage bloedconcentratie van glucose, mate waarin de bloedconcentratie van glucose wordt verlaagd, aantal toedieningen per dag, vereiste zelfcontroles en de bijwerkingen die verwacht kunnen worden. De behandelaars (huisartsen, assistenten en nurse practitioners) werden aselect ingedeeld in twee groepen. De interventiegroep betrok de patiënt bij de keuze met behulp van de kaartjes; de controlegroep groep gaf gebruikelijke zorg. Aan het onderzoek namen 85 patiënten deel die in het laatste halfjaar een HbA1C waarde tussen 7% en 9,5% hadden en geen insuline of meer dan drie verschillende middelen voor de behandeling van hun DM2 gebruikten. De behandelaars in de interventiegroep (n=48) bespraken de kaartjes met de patiënten en gaven hen een kopie mee naar huis. De behandelaars in de controlegroep (n=37) gaven geen aparte instructie. Zij gaven de patiënten alleen een algemene folder (van twaalf bladzijden) mee naar huis.
De resultaten van de interventie werden op verschillende manieren gemeten. Alle patiënten kregen een vragenlijst direct na het consult, er werden video-opnames van de consulten bekeken en na één, drie en zes maanden werden de patiënten gebeld over hun gezondheid en over hun medicijngebruik. Daarnaast werd na een half jaar gekeken naar het medisch dossier in de praktijk en naar het medicatiedossier in de apotheek.
Het instrument bleek een bruikbaar en behulpzaam instrument voor patiënten en dokters. Patiënten bij wie het instrument was gebruikt hadden meer kennis om onderbouwde beslissingen over de keuze van de medicatie te nemen. In beide groepen kozen de meeste patiënten voor voortzetting van de tot dan gebruikte therapie, soms in een hogere dosis. Opvallend was dat veel patiënten vooral grepen naar het kaartje dat ging over de gewichtsveranderingen door de medicatie.
Volgens de medicatiedossiers was de medicatietrouw in beide groepen bijna perfect. Ook volgens de informatie van de patiënten zelf was er geen verschil tussen beide groepen. Ten slotte bleek er geen verschil aantoonbaar tussen de groepen voor wat betreft de instelling van hun diabetes (HbA1C waarde) en hun gerapporteerde gezondheidstoestand.

Belangenverstrengeling: geen.

Mullan RJ, Montori VM, Shah ND et al. The diabetes mellitus medication choice decision aid: a randomized trial. Arch Intern Med 2009;169:1560-8.

Metformine en insuline zijn in Nederland als zodanig op de markt
Exenatide is in Nederland op de markt als Byetta®
De volgende sulfonylureumderivaten zijn in Nederland op de markt: tolbutamide, glibenclamide, gliclazide (Diamicron®) en glimepiride (Amaryl®)
In Nederland zijn de volgende glitazonen beschikbaar: pioglitazon (Actos®) en rosiglitazon (Avandia®)

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. F.W. Dijkers
Thema Diversen
Publicatie 28 mei 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 1 - Editie 1, 2010