Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Tranexaminezuur bij traumapatiënten

Door op 27-04-2011

Haemorrhagie is de oorzaak van ongeveer eenderde van alle sterfgevallen in ziekenhuizen ten gevolge van trauma. Tranexaminezuur zou hierbij effectief kunnen zijn, aangezien het bewezen effectief is bij bloedverlies door chirurgie. De haemostatische reactie van het lichaam op chirurgie en trauma, waarbij in beide gevallen ernstig bloedverlies optreedt, is vergelijkbaar. Het is echter niet eerder systematisch onderzocht voor deze indicatie.
Daarom werd in CRASH-2, een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek, uitgezocht wat de effecten zijn van vroege, kortdurende toediening van tranexaminezuur op de eindpunten sterfte, vasculaire occlusie en bloedtransfusie bij traumapatiënten.
Volwassen traumapatiënten met aanzienlijke haemorrhagie of een risico hierop waarbij het trauma minder dan acht uur geleden had plaatsgevonden, kwamen in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek. Patiënten werden uitgesloten van deelname als de behandelend arts tranexaminezuur absoluut geïndiceerd vond en toediende of wanneer er volgens de behandelend arts een duidelijke contra-indicatie voor tranexaminezuur bestond. Patiënten kregen ofwel 1 gram tranexaminezuur oplaaddosis gedurende tien minuten gevolgd door 1 gram gedurende acht uur of NaCl 0,9% als placebo. Primaire eindpunt van het onderzoek was sterfte in het ziekenhuis binnen vier weken. 10.096 patiënten kregen tranexaminezuur, 10.115 patiënten placebo; 10.060 resp. 10.067 patiënten konden worden geëvalueerd. Het onderzoek liep in 274 ziekenhuizen in 40 landen.
De totale sterfte was significant lager in de groep die tranexaminezuur kreeg: 14,5%, vergeleken met 16% in de placebogroep (RR 0,91; 95% BI 0,85-0,97, p=0,0035). Er was geen verschil in de incidentie van vasculaire occlusie tussen beide groepen, zowel dodelijk als in de vorm van complicaties zoals myocardinfarct, longembolie of beroerte. Hieruit trekken de auteurs de conclusie dat tranexaminezuur veilig kan worden ingezet in deze patiëntengroep. Over de verklaring van de werkzaamheid kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

CRASH-2 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patiënts with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2010;376:23-32.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.A.G. de Klaver
Thema Farmacotherapie
Publicatie 27 april 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2011