Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Tricyclische antidepressiva bij kwetsbare ouderen

Door op 17-12-2014

Tricyclische antidepressiva (TCA’s) zijn geen eerstekeus middelen bij de oude patiënt, vanwege de anticholinerge eigenschappen van de meeste TCA’s.

Indien de effectiviteit van SSRI’s onvoldoende is of de bijwerkingen een beperking voor toepassing zijn, kan bij de oude patiënt een TCA worden toegepast als stap twee in de medicamenteuze behandelopties. Dit omdat medicatie niet (altijd) de eerste behandeloptie is.

Uit de gestructureerde literatuurstudie blijkt dat nortriptyline dan het middel van eerste keus is, vanwege het relatief geringere anticholinerge potentieel, de geringere kans op sedatie en geringere kans op orthostatische hypotensie dan bij de andere TCA’s. Bij onvoldoende effect, een vermoeden van therapieontrouw of optreden van bijwerkingen is een bloedspiegelbepaling van nortriptyline geïndiceerd. Soms kan aanvullend farmacogenetisch onderzoek van cytochroom P450 (CYP)2D6 iso-enzymen inzicht verschaffen in onverwachte relaties in de balans effect/bijwerkingen bij de individuele patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brouwers, J.R.B.
Jansen, Dr. P.A.F.
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 17 december 2014
Editie PiL - Jaargang 18 - editie 4 - Editie 4, 2014