Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Tripeltherapie zinvol bij levensbedreigende astma-aanval

Door op 01-03-2004

De behandeling van acute astma-exacerbaties bestaat uit het inhaleren van (β2-agonisten (B2), het toedienen van systemische glucocorticosteroiden en, op indicatie, het geven van zuurstof. Er zijn aanwijzingen dat ook inhalatieanticholinergica (AC) en inhalatiecorticosteroïden (ICS) toegevoegde waarde kunnen hebben om de luchtwegvernauwing snel te doen afnemen. Hiermee kan een klinische behandeling worden voorkomen. In een prospectieve, dubbelblinde, gerandomiseerde studie met patiënten die een acute astma-aanval kregen, werd het effect van drievoudige inhalatie met B2 (salbutamol 100.µg/puf), AC (ipratropiumbromide 20 µg/puf) en ICS (flunisolide 250 µg/puf) vergeleken met enerzijds de combinatie B2 en AC en anderzijds B2 en ICS. Patiënten die zich met een ernstige, maar ongecompliceerde astmaexacerbatie (peak expiratory flow [PEF] en eensecondevolume [FEV1]<50%) op de Spoedeisende Hulp van een tweetal ziekenhuizen in Uruguay presenteerden, werd gevraagd deel te nemen aan de studie. De longfunctieparameters werden elke 30 minuten gedurende een periode van drie uur gevolgd, terwijl elke tien minuten vier pufjes van de verschillende dosisaërosols werden toegediend via een voorzetkamer. De saturatie werd met zuurstof getitreerd tot >92%. Patiënten werden hierna ontslagen wanneer na de behandeling het piepen minimaal was, de kortademigheid was verdwenen en de PEF en FEV1 meer dan 60% van voorspeld waren geworden.Bijna 75% van de 172 geanalyseerde patiënten had een levensbedreigende aanval (FEV1 <30%) en ruim een kwart gebruikte systemische glucocorticosteroïden in de week voorafgaande aan het bezoek. Bij alle drie de behandelingen verbeterden de PEF en de FEV1 (p<0,01), maar de PEF was na tripelinhalatie 20 en 19% hoger dan na de combinaties B2 en ICS respectievelijk B2 en AC (p<0,05). De FEV1 verbeterde 64 respectievelijk 41% meer (p=0,04). De verschillen werden naarmate de studie vorderde steeds groter. Bij de subpopulatie met een levensbedreigende exacerbatie bleek de tripelinhalatie te leiden tot een significante longfunctietoename (p=0,03) en minder ziekenhuisopnames (10 versus 29 en 33%; p=0,04) in vergelijking met de twee andere behandelingen. Een voorbehandeling met steroïden had geen invloed op de resultaten.Dat de combinatie van B2 en AC bij acute astma-exacerbaties een additief effect heeft, is reeds langer bekend.vn Over de waarde van ICS bij astma-aanvallen is minder gepubliceerd. Deze middelen hebben blijkbaar een snel en topisch effect, dat met systemische steroïden niet wordt bereikt. Recentelijk is gesuggereerd dat dit te maken heeft met lokale vasoconstrictie van de bronchiale vasculatuur, vergelijkbaar met de McKenzie skin-blanching test.vn

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Aanbevolen Overzichten
Publicatie 1 maart 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2004