Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ustekinumab verbetert kwaliteit van leven bij patiënten met matige tot ernstige psoriasis

Door op 17-11-2010

In een aantal recente onderzoeken is aangetoond dat ustekinumab, een humaan antilichaam gericht tegen de interleukinen 12 en 23, goede therapeutische effecten oplevert bij matige tot ernstige psoriasis. In één van die onderzoeken (Phoenix II) werd de werkzaamheid en veiligheid van deze stof bij de behandeling van matige tot ernstige psoriasis aangetoond bij gebruik gedurende één jaar. Doel van het onderhavige onderzoek was om bij de patiënten uit Phoenix II na te gaan of de behandeling met ustekinumab ook leidt tot vermindering van angstgevoelens en depressie en tot een verbetering van de kwaliteit van leven betreffende de huidproblemen. Een groep van 1230 patiënten met matige tot ernstige psoriasis werd 1:1:1 gerandomiseerd naar een behandeling met 45 mg of 90 mg ustekinumab (in weken nul, vier en iedere twaalf weken tot week 52) of placebo (in weken nul en vier). De patiënten die aanvankelijk gerandomiseerd waren naar placebo kregen in week 12 en 16 en iedere twaalf weken 45 mg of 90 mg ustekinumab tot week 52. De uitkomstmaten waren een uitleesschaal voor angst en depressie en de index voor de kwaliteit van leven betreffende de huidproblemen.
De behandeling met ustekinumab leverde in beide doseringen bij patiënten die bij aanvang van het onderzoek significante klachten van angst en depressie hadden een vermindering van de klachten op in ongeveer 50% van de gevallen (tegen 20% in de placebogroep). Dit effect was meetbaar na twaalf weken en was onveranderd aanwezig na 24 weken. Ook de kwaliteit van leven betreffende de huidproblemen verbeterde significant in beide groepen die met ustekinumab waren behandeld. Ook dit effect was onveranderd aanwezig na 24 weken.
De auteurs concluderen dat ustekinumab een significante verbetering geeft met betrekking tot gevoelens van angst en depressie en dat de kwaliteit van leven betreffende de huidproblemen eveneens verbeterde.

Opmerking referent: bij het meetpunt op 24 weken hebben de patiënten één extra behandeling met ustekinumab gehad, namelijk op twaalf weken. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeten grootheden bij een behandeling van eenmaal per twaalf weken stabiel blijven. Het is daarnaast zeer de vraag of de meting van de kwaliteit van leven betreffende de huidproblemen onafhankelijk is van de gevoelens van angst en depressie.

Belangenverstrengeling: verschillende auteurs ontvingen gelden van de farmaceutische industrie.

Langley RG, Feldman, SR, Han C, Schenkel B, Szapary P, Hsu M-C et al. Ustekinumab significantly improves symptoms of anxiety, depression, and skin related quality of life in patients with moderate-to severe psoriasis: results from a randomized, double blind, placebo-controlled phase III trial. J Am Acad Dermatol 2010;63:457-465.

Ukstekunimab is in Nederland op de markt als Stelara®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 november 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 9 - Editie 9, 2010