Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Vaccins voor de behandeling van dikkedarmkanker

Door op 01-02-2005

Dikkedarmkanker is op drie na het meest frequent gediagnosticeerde type van kanker. Dit type kanker is verantwoordelijk voor circa 10-15% van de sterfgevallen als gevolg van kanker in de westerse wereld. Lokale dikkedarmtumoren komen in aanmerking voor chirurgische verwijdering. Ze kunnen eveneens worden behandeld met (voornamelijk) op 5FU gebaseerde chemotherapie gecombineerd met bestraling. Toch is de vijfjaarsoverleving van de betreffende patiëntengroep maar circa 50%. In het geval van gemetastaseerde dikkedarmkanker is de prognose slecht en de vijfjaarsoverleving laag. Optreden van bijwerkingen en gebrek aan tumorspecificiteit beperken de slagingspercentages van conventionele behandelmethoden. In de zoektocht naar nieuwe en alternatieve behandelmogelijkheden proberen onderzoekers zich ook te richten op het fysiologisch voorkomende verdedigingsmechanisme van de mens, het immuunsysteem. Het opwekken van een tumorspecifieke immuunrespons betekent in principe een ideale en niet door bijwerkingen gehinderde behandelmethode. Op het ogenblik is een grote hoeveelheid (pre)klini-sche onderzoeksgegevens beschikbaar waarmee is aangetoond dat het immuunsysteem in stelling kan worden gebracht tegen maligne cellen door middel van verschillende specifieke immunologische strategieën. Echter, een eenduidige vaccinatiestrategie die kan worden toegepast bij grotere groepen van patiënten buiten studieverband is vooralsnog niet beschikbaar. Essentieel bij het ontwikkelen van immunologische strategieën gericht tegen (dikked-arm)kanker is de identificatie van zogenaamde tumorgeassocieerde antigenen (TAA) en de aanname dat het immuunsysteem deze antigenen kan herkennen en hierop kan reageren. Moleculair geïdentificeerde of ongeïdentificeerde TAA’s kunnen worden toegediend aan kankerpatiënten om daarmee een systemische immuunrespons op te wekken, met het uiteindelijke doel om maligne cellen te vernietigen. Een dergelijke behandeling is identiek aan de vaccinbehandeling bij infectieuze ziekten. Men spreekt van vaccinatie omdat het immuunsysteem van de patiënt wordt geactiveerd om een effectieve immuunrespons te genereren. Een dergelijke strategie heet actieve specifieke immunotherapie. Een recentelijk uitgebreid overzichtsartikel behandelt de principes en belangrijkste resultaten van de huidige en toekomstige kankervaccinstrategieën voor de behandeling van patiënten met dikkedarmkanker.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2005