Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Van therapietrouw naar concordantie

Door op 01-07-2004

Weinig patiënten houden zich aan de voorgeschreven doseerschema’s. Uit een onderzoek naar therapietrouw bij langetermijnbehandelingen, uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), kwam naar voren dat gemiddeld de helft van de chronisch zieken in ontwikkelde landen na een jaar gestopt is met de medicatie.1 Voor onontwikkelde landen ligt dit percentage nog hoger. De houding en opvatting van de patiënt beïnvloeden hoe en of hij zijn geneesmiddel inneemt. Dit geldt vooral voor medicijnen die gebruikt worden bij aandoeningen zonder symptomen, of bij geneesmiddelen met bijwerkingen of andere aan geneesmiddelen gerelateerde problemen. In het Verenigd Koninkrijk is om deze reden in het proces van voorschrijven een verschuiving aan de gang: van therapietrouw naar ‘concordance’, wat wil zeggen dat door middel van overleg overeenstemming wordt bereikt tussen partijen met een verschillende achtergrond. Therapietrouw ofwel compliantie impliceert dat ‘de arts het beter weet’ en dat de enige verantwoordelijkheid van de patiënt het volgen van het gegeven advies is.2 Met concordantie wordt bedoeld dat de arts en de

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacie
Publicatie 1 juli 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 7 - Editie 7, 2004