Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Veilig gebruik van geneesmiddelen bij levercirrose

Nieuwe adviezen en kennisdocumenten voor de praktijk

Bij levercirrose wijzigt de farmacokinetiek van geneesmiddelen: het ‘first pass’-effect neemt toe, door ascites is er sprake van een groter verdelingsvolume, door afname van het aantal hepatocyten neemt ook de enzymcapaciteit af en de uitscheiding is verminderd. Ook kunnen de werking en de bijwerkingen van geneesmiddelen anders zijn bij levercirrose. De afgelopen jaren zijn adviezen ontwikkeld over veiliger geneesmiddelgebruik bij levercirrose met daarnaast de volgende publicaties: een kennisdocument, een presentatie voor het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO), een beschrijving van best-practices voor de uitwisseling van informatie over levercirrose en een hand-out met de belangrijkste adviezen. Recent zijn nieuwe adviezen toegevoegd over metronidazol, direct werkende orale anticoagulantia en atypische antipsychotica. De websites www.thuisarts.nl en www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl/patiënten bieden informatie gericht op de patiënt. Door de aanwezigheid van levercirrose goed in kaart te brengen en de contra-indicatie ‘levercirrose’ te gebruiken bij het voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen kunt u bijdragen aan veilig geneesmiddelgebruik bij mensen met levercirrose. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren