Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Veilige medicatieoverdracht: waar staan we?

In het zorgnetwerk van de patiënt zijn verschillende zorgverleners betrokken bij het medicatiegebruik, wat bijdraagt aan de complexiteit van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Hierdoor is ook de informatie over medicatiegebruik versnipperd en dit kan leiden tot discontinuïteit van zorg. Problemen ontstaan vooral wanneer de patiënt zich verplaatst tussen zorgverleners in het zorgnetwerk, ook wel transitie genoemd. In dit overzichtsartikel wordt aan de hand van twee casussen de stand van zaken rondom medicatieoverdracht weergegeven. Hieruit blijkt dat voor continuïteit van zorg adequate communicatie nodig is tussen zorgverleners onderling en tussen de zorgverlener en de patiënt of diens mantelzorger, bijvoorbeeld rondom de redenen van wijzigen van medicatie. Op dit moment is de medicatieoverdracht nog niet optimaal, maar er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen die beogen de medicatieoverdracht te verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ebbens, M.M.
Bemt, P.M.L.A. van den
Karapinar, F.
Thema Medicatiegebruik
Publicatie 7 februari 2023
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 1 - Editie 1, 2023