Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Verband tussen calciumsupplementen en cardiovasculaire aandoeningen: een meta-analyse

Door op 17-12-2010

De resultaten van een meta-analyse met in totaal 12.000 deelnemers wijzen erop dat het gebruik van calciumsupplementen samengaat met een verhoogd risico op een myocardinfarct (RR 1,27; 95% BI 1,01-1,59). Met behulp van een literatuuronderzoek in onder andere Medline, Embase en Cochrane Central Register of Controlled Trials werden de onderzoeken voor deze meta-analyse opgespoord. Onderzoeken kwamen in aanmerking voor inclusie als er sprake was van een gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek, waarbij calcium werd toegediend in een dosis van minimaal 500 mg per dag, de gemiddelde leeftijd van de deelnemers hoger was dan 40 jaar, er minimaal 100 deelnemers werden gerandomiseerd en de looptijd van het onderzoek langer was dan een jaar. Onderzoeken waarbij de effectiviteit van calciumsupplementen in combinatie met vitamine D werd vergeleken met placebo, werden uitgesloten. De gemeten uitkomsten waren de tijd tot het eerste myocardinfarct, tijd tot de eerste hersenbloeding, de tijd tot de eerste gebeurtenis bij combinatie van myocardinfarct en hersenbloeding en de tijd tot plotseling overlijden.
In totaal werden 15 onderzoeken gebruikt. Er werd geen verband gevonden tussen het gebruik van calciumsupplementen en hersenbloeding (RR 1,20; 95% BI 0,96-1,50), tussen het gebruik van calciumsupplementen en een combinatie van myocardinfarct en hersenbloeding (RR 1,18; 95% BI 1,00-1,39) en het gebruik van calciumsupplementen en plotseling overlijden (RR 1,09; 95% BI 0,96-1,23). Wel werd een significant verband gevonden tussen het gebruik van calciumsupplementen en een myocardinfarct (RR 1,31; BI 1,02-1,67). Op grond van de resultaten bevelen de onderzoekers een heroverweging aan van de plaats van calciumsupplementen bij de preventie en behandeling van osteoporose.

Belangenverstrengeling: geen.

Bolland MJ, Avenell A, Baron JA, Grey A, MacLennan GS, Gambe GD, Reid IR. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:289.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. B.E. Smink
Thema Diversen
Publicatie 17 december 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 10 - Editie 10, 2010