Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Verband tussen koffieconsumptie en optreden van coronaire hartziekten

Door op 01-03-2007

Veel onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd naar de relatie tussen koffieconsumptie en cardiovasculaire ziekten. Recente onderzoeksgegevens blijken echter veelal inconsequent; koffieconsumptie wordt zowel geassocieerd met een verhoogd als een verlaagd risico van coronaire hartziekten. Naar aanleiding van deze inconsequente resultaten hebben Lopez-Garcia et al. door middel van een groot prospectief cohortonderzoek de relatie tussen koffieconsumptie en kans op coronaire hartziekten onderzocht. Daarnaast heeft men onderzocht of deze relatie werd beïnvloed door de aanwezigheid van diabetes mellitus type 2, roken, alcohol of overgewicht. Hiervoor werden in het onderzoek 44.005 mannen en 84.488 vrouwen zonder voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekte of kanker onderzocht. Na een lange follow-up (14 jaar voor de mannen en 20 jaar voor de vrouwen) werden bij de mannen 2173 gevallen van coronaire hartziekten, waaronder 1449 gevallen van een niet-fataal myocardinfarct en 724 fatale gevallen van een coronaire hartziekte, geregistreerd; bij de vrouwen werden 2254 gevallen van coronaire hartziekten waargenomen, waarvan 1561 als een nietfataal myocardinfarct en 693 als een fataal geval. Indien werd gecorrigeerd voor leeftijd, roken en andere risicofactoren voor coronaire hartziekten, werd bij zowel mannen als vrouwen geen significant verband tussen koffieconsumptie en het optreden van coronaire hartziekten in de verschillende categorieën voor de hoeveelheid geconsumeerde koffie gevonden. Indien vervolgens werd gestratificeerd naar roken, alcoholconsumptie, diabetes mellitus type 2 en body mass index (BMI), vond men dezelfde resultaten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 maart 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2007