Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Verhogen selectieve COX-2-remmers en traditionele NSAID’s het risico op vasculaire problemen?

Door op 01-04-2007

Kearny et al. onderzochten met behulp van een metaanalyse van gerandomiseerde onderzoeken in hoeverre selectieve COX-2-remmers en traditionele NSAID’s het risico op vaatproblemen verhoogden1. De gegevens die voor deze analyse gebruikt werden, waren gebaseerd op resultaten die in Medline en Embase waren gerapporteerd tussen januari 1966 en april 2005, daarnaast gegevens van de FDA en data van Novartis, Pfizer en Merck. Onderzoeken die in de meta-analyses werden betrokken waren gerandomiseerde onderzoeken waarin de effecten van een selectieve COX-2-remmer met placebo of een selectieve COX-2-remmer met een traditionele NSAID werden vergeleken na een gebruik van ten minste vier weken en waarin informatie stond over ernstige vasculaire effecten (gedefinieerd als myocardinfarct, beroerte of dood als gevolg van een vasculaire oorzaak). Individuele onderzoekers en producenten verstrekten informatie over het aantal patiënten dat gerandomiseerd werd, het aantal vasculaire gebeurtenissen en de tijd waarover elk individu in de gerandomiseerde groep werd gevolgd. Bij de onderzoeken waarin een selectieve COX-2-remmer werd vergeleken met placebo was er een 42% (1,2 versus 0,9% per jaar) hoger risico op het optreden van een vasculair accident. Dit gold voor alle selectieve COX-2-remmers. De belangrijkste vasculaire gebeurtenis was een myocardinfact (0,6 versus 0,3% per jaar). Bij onderzoeken die meer dan een jaar duurden bleef het relatief risico onverminderd aanwezig. Bij de onderzoeken waarin een selectieve COX-2-remmer werd vergeleken met hoge doseringen van een traditionele NSAID bleek het relatief risico op een vasculaire gebeurtenis even groot. Nadere analyses van de NSAID’s gaf echter aan dat het relatief risico op een vasculaire gebeurtenis bij naproxen even groot was als bij placebo, terwijl dit voor ibuprofen en diclofenac in dezelfde grootteorde lag als bij COX-2-remmers.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 4 - Editie 4, 2007