Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Verhoging van de biologische beschikbaarheid van antivirale middelen via inventieve farmaceutische strategieën

Door op 27-10-2016
  • 00Inleiding
  • 01Hoe kan de orale biologische beschikbaarheid worden verhoogd?
  • 02Pre-exposure profylaxe tegen hiv-infecties
  • 03 Conclusie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Een aanzienlijk deel van de moderne antivirale middelen vertoont een lage biologische beschikbaarheid. Verschillende strategieën staan tegenwoordig ter beschikking om de biologische beschikbaarheid van deze middelen te verhogen. Men kan de structuur van het antivirale product chemisch modificeren, waardoor het beter kan worden geabsorbeerd in de systemische circulatie of waardoor het beter oplosbaar wordt in het maag-darmkanaal. Een verhoogde oplosbaarheid en/of oplossnelheid kan ook worden verkregen door de antivirale stoffen te formuleren als amorfe vaste dispersies, via gebruik van organische oplosmiddelen of door zelfemulgerende formuleringen te ontwikkelen. Naast de klassieke antivirale therapie bij hiv-infectie is er tegenwoordig veel belangstelling om risicogroepen preventief te behandelen. Hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, mag het risico op resistentieontwikkeling bij gebruik van deze pre-exposure profylaxe niet uit het oog worden verloren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mooter, Prof. dr. G. van den
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 oktober 2016
Editie PiL - Jaargang 20 - editie 3 - Editie 3, 2016

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u enkele mogelijkheden om de biologische beschikbaarheid te verhogen van slecht oplosbare stoffen;
  • begrijpt u dat een farmacologisch actieve stof slechts therapeutisch efficiënt is als de stof op de juiste wijze wordt geformuleerd;
  • weet u waarom het gebruik van amorfe materialen nuttig is om de oplosbaarheid en oplossnelheid te verhogen;
  • weet u dat men niet alleen hiv-infecties kan bestrijden, maar deze ook kan voorkomen door risicopersonen preventief te behandelen.