Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Verhouding tussen medische beroepsorganisaties en industrie

Door op 31-03-2010

De verhouding tussen medische beroepsorganisaties en de industrie kan tot conflicterende situaties leiden. Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding van vakgenoten en bij de vaststelling van de richtlijnen, waardoor ze een grote invloed uitoefenen op het professionele handelen van de leden. Integriteit en ethische normen zijn van belang voor de patiënt en de maatschappij. De auteurs analyseren de mogelijke punten waarop belangenverstrengeling kan optreden en geven puntsgewijs richtlijnen hoe die te voorkomen. De aanbevelingen zijn ingrijpend en kunnen aanpassingen in de werkwijze van de organisaties nodig maken - zeker als slechts een deel van de onkosten uit contributies worden betaald en er ook een financiële afhankelijkheid is van de industrie. Aan de orde komen sponsoring in de vorm van bijdragen voor algemene kosten, jaarvergaderingen, onderzoek, studiebeurzen en het opstellen van richtlijnen. Er moet gestreefd worden naar onafhankelijkheid van zowel de organisatie als de (bestuurs)leden.

Deze publicatie is geschreven door vooraanstaande personen, onder wie enkele oud-voorzitters van medische beroepsorganisaties en de hoofdredacteur van JAMA. Het artikel is aan te bevelen aan professionals in de gezondheidszorg, om hen bewust te maken van de vele wegen die tot beïnvloeding van hun dagelijks handelen leiden.

Belangenverstrengeling: geen.

Rothman D, McDonald W, Berkowitz C, Chimonas S, DeAngelis C, et al. Professional medical associations and relationships with industry. JAMA 2009;301:1367-72.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Aanbevolen Overzichten
Publicatie 31 maart 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 2 - Editie 2, 2010