Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Vernieuwde Europese richtlijnen voor de behandeling van hypertensie

Door op 01-02-2010

Een werkgroep van de European Society of Hypertension heeft onlangs een vernieuwde richtlijn voor de behandeling van hypertensie uitgegeven. Het is een zeer uitvoerige behandeling van het onderwerp waarbij als in een leerboek stapsgewijs door het onderwerp wordt gelopen.
Begonnen wordt met de bespreking van subklinisch orgaanfalen als onderliggende oorzaak voor het cardiovasculaire risico. Het is bekend dat het cardiovasculaire risico toeneemt bij linkerventrikelhypertrofi e, verdikking van plaques in de a. carotis, verstijving van de arteriewand, verminderde nierfunctie of albuminurie of proteïnurie. Dit geldt voor de bevolking in het algemeen, maar het leidt bij hypertensiepatiënten tot hoge absolute risico’s. Het begeleidende ziektebeeld, diabetes mellitus en cardiovasculaire of renale voorgeschiedenis is medebepalend voor de vraag welke bloeddrukwaarden men moet aanhouden om de behandeling te beginnen (90 resp. 140 mm Hg zonder complicaties en 85-89 resp. 130-139 mm Hg met complicaties). Het doel van de behandeling is de druk te doen dalen onder 140/90 mm Hg; de onderbouwing om bij de risicogroepen te streven naar een systolische druk van minder dan 130 is onvoldoende onderbouwd. De aanpak van de therapie wordt uitgebreid besproken: keuze van het middel, monotherapie en combinatietherapie, stapsgewijze opbouw en voorkeurscombinaties. Aandacht wordt besteed aan speciale groepen zoals ouderen, vrouwen en patiënten met diabetes mellitus, cerebrovasculaire of coronaire afwijkingen en met harten nierfalen. Ook de behandeling van deze begeleidende aandoeningen bij patiënten met hypertensie komt aan de orde.
Het is een zeer uitgebreid artikel dat een goed overzicht geeft van de huidige mogelijkheden.

�� Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Burnier M, Caulfield MJ et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force Document. J Hypertens 2009;27:2121- 2158.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Aanbevolen Overzichten
Publicatie 1 februari 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 1 - Editie 1, 2010