Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Vioxx®, lessen over veiligheid en omzet

Door op 01-09-2005

Eind november 2000 verschenen de resultaten van de Vioxx Gastrointestinal Outcomes Research Study bekend als het VIGOR-onderzoek in de medische literatuur. Sinds mei 1999 was rofecoxib (Vioxx®) een cyclo-oxygenase-2 (COX-2) remmer als antirheumaticum op de markt, omdat het minder gastrointestinale bijwerkingen veroorzaakte dan de gebruikelijke NSAID’s, zoals naproxen, maar rofecoxib gaf een vier-(bij latere nadere beschouwing vijf-) maal zo grote kans op een hartinfarct. In september 2004 werd rofecoxib van de markt gehaald omdat een placebogecontroleerd onderzoek het cardiovasculaire risico had aangetoond. Intussen waren de verkopen fors gebleven en waren er meer dan 100 miljoen voorschriften afgegeven in ruim 5 jaar in de Verenigde Staten. In mei 2005 is er een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bijgewoond door de democratische afgevaardigde Wasman, tevens de schrijver van dit gerefereerde artikel. Hij schrijft: “wij leerden een verborgen facet van de farmaceutische industrie kennen nl. de manier waarop hun producten bij artsen gepromoot worden. In deze activiteit stopt de industrie jaarlijks 5,5 miljard dollar en werken zij met 90.000 vertegenwoordigers (1 op 4,7 dokter). De industrie rechtvaardigt dat door te zeggen dat dokters op die manier beter geïnformeerd worden over nieuwe producten. Hoewel de firma Merck Sharp & Dohme (MSD) een goede reputatie geniet en goed meewerkte aan het VIGORonderzoek en aan de parlementaire hoorzitting, leerden wij dat zelfs zo’n firma zijn verkoopkrachten dusdanig kan indoctrineren dat clinici een vertekend beeld kunnen krijgen van de relevante wetenschappelijke onderbouwing. Februari 2001 verklaart MSD voor de FDA (Food en Drug Administration) commissie dat het 4- tot 5-voudige risico op een hartinfarct vergeleken met de ‘gewone’ NSAID’s verklaard kan worden door een protectief effect van naproxen! De commissie besluit echter unaniem om alle clinici te waarschuwen en ze te attenderen op de VIGORresultaten. De volgende dag laat MSD een bulletin uitgaan naar alle 3000 rofecoxib-vertegenwoordi-gers, luidend: “begin geen discussie over het FDAadvies of over de resultaten van het VIGOR-onder-zoek”. Indien een dokter dat zou doen, zou de vertegenwoordiger wijzen op de afname van de gastrointestinale bijwerkingen vergeleken met NSAID’s en verder zeggen: “ik kan niet met u in discussie gaan over het onderzoek”. Verder was de vertegenwoordiger voorzien van een zogenaamde Cardiovascular Card waarop een gepoolde analyse werd vermeld van diverse kortdurende onderzoeken met lage doses rofecoxib uitgevoerd in verband met de goedkeuring van de stof. Deze card was dus maar ten dele gericht op de cardiovasculaire veiligheid. Indien de vertegenwoordiger een dokter trof die bleef volharden om meer informatie te verkrijgen, werden deze mensen verwezen naar het hoofdbureau van MSD waar nog eens de gegevens van de Cardiovascular Card benadrukt werden. Naast andere methoden (zie hiervoor het oorspronkelijke artikel) werden vertegenwoordigers ook beïnvloed door middel van ‘opleiding’, zoals het overnemen van lichaamstaal en gebruiken van dezelfde woorden van de dokter teneinde een brug van gelijkheid te bouwen, wat nog meer vertrouwen kan opwekken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 september 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 9 - Editie 9, 2005