Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Vitamine B6: baat het niet, het schaadt wel!

Het gebruik van vrij verkrijgbare multivitaminepreparaten is ongecontroleerd. De preparaten bevatten soms grote doses vitamine B6. Aan de hand van een casus wordt gedemonstreerd tot welke klachten dit kan leiden. Het metabolisme van vitamine B6 wordt toegelicht. Indicaties voor suppletie zijn beperkt. Overdosering kan leiden tot positieve (tintelingen) en negatieve (doofheid)verschijnselen. Intoxicatie veroorzaakt een dosisafhankelijke chronische, distale, symmetrische, sensore neuropathie. Een EMG kan onderscheid maken tussen axonaal of demyeliniserend letsel. Bij onverklaarde polyneuropathische klachten dient de anamnese uitgebreid te worden tot het vitaminegebruik. Zo nodig kan de serumspiegel van vitamine B6 duidelijkheid geven. Het zou wenselijk zijn dat er een maximale dosering van multivitaminepreparaten vermeld wordt om ongelimiteerd gebruik te voorkomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs H.P.M. Wielders
Knuistingh Neven, A.
Verschuuren, J.J.G.M.
Thema Casuïstiek
Publicatie 22 december 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 7 - Editie 7, 2011