Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Vitamine D-deficiëntie bij niet-westerse allochtonen

Vitamine D is betrokken bij tal van processen in het lichaam. Er is aangetoond dat een vitamine D-deficiëntie op langere termijn leidt tot osteomalacie (botweekheid) bij volwassenen en rachitis (Engelse ziekte) bij kinderen en mogelijk ook geassocieerd is met ziektebeelden zoals diabetes type 1 en 2, diverse soorten kanker, multipele sclerose, tuberculose, schizofrenie, hypertensie, hart- en vaataandoeningen en depressie. Uit onderzoek blijkt dat bij Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en overige niet-westerse herkomst vaker sprake is vitamine D-deficiëntie dan bij autochtone Nederlanders. Dit geldt zowel voor volwassenen van 18-65 jaar als voor zwangeren. Gegevens over kinderen en ouderen van niet-westerse herkomst zijn slechts zeer beperkt beschikbaar. Vanwege de mogelijke gevolgen van vitamine D-deficiëntie is een extra inspanning ten behoeve van behandeling en preventie in deze groepen gewenst. De vitamine D-status kan worden verbeterd door langduriger blootstelling aan zonlicht en/of door het verhogen van de inname van vitamine D via voeding of suppletie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren