Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Voorkómen van antibioticaresistentie door regionale aanpak

Door op 20-09-2021

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in 2016 met de regionale aanpak van antibioticaresistentie. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR). Zij zetten zich in om de krachten regionaal te bundelen. Alle regio’s werken aan de hand van vijf thema’s om bij te dragen aan het voorkómen van antibioticaresistentie en het verbeteren van infectiepreventie. GAIN is een van die netwerken, actief in de regio Gelderland. GAIN staat voor Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk. Welke thema’s houden zo’n netwerk bezig, en wat kan dit netwerk voor u betekenen? Een kijkje in de keuken van GAIN.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Osinga, M.
Kamp, M.E.
Thema In de schijnwerpers
Publicatie 20 september 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2021