Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Voorkomen van exacerbaties van COPD met tiotropium, een anticholinerge luchtwegverwijder, die eenmaal per dag wordt toegediend

Door op 01-03-2006

Patiënten met COPD ontwikkelen vaak exacerbaties die door de ernst ervan vaak leiden tot ziekenhuisopnamen. Schattingen in de USA wijzen uit dat 70% van de kosten van de zorg voor COPD-patiënten wordt veroorzaakt door deze ziekenhuisopnamen. Niewochner et al. hebben daarom de werkzaamheid van tiotropium, een langwerkende anticholinerge luchtwegverwijder die per inhalatie wordt toegediend, geëvalueerd. Het primaire klinische eindpunt in dit onderzoek vormde de vermindering van het aantal COPD-exacerbaties en het aantal aan deze exacerbaties gerelateerde ziekenhuisopnamen. Aan het dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoek namen 26 verschillende medische centra deel. 1829 Patiënten met matig tot ernstig COPD met een gemiddeld basale FEV1 van 36% van de voorspelde waarde werden ingesloten in het onderzoek. Gedurende zes maanden kregen zij tiotropium (18 μg/dag) of placebo. Verder ontvingen de patiënten hun gewoonlijke medicatie met uitzondering van anticholinergica. Tiotropiumgebruik resulteerde in een significante daling van het percentage COPD-patiënten dat één of meer exacerbaties kreeg vergeleken met de groep die placebo kreeg (27,9 versus 32,3%: p = 0,037). Ook het percentage patiënten dat voor een exacerbatie in een ziekenhuis werd opgenomen in deze periode was minder bij gebruik van tiotropium ten opzichte van placebo (7,0 versus 9,5%: p = 0,056). De p-waarde hiervan geeft echter aan dat dit net niet significant is. Analyse van de secundaire eindpunten (tijd tot eerste exacerbatie en medische consumptie voor COPD) gaf aan dat tiotropium, de tijd voordat een exacerbatie optrad significant verlengde (p = 0,028) en het gebruikmaken van alle vormen van gezondheidszorg (inclusief ziekenhuisopnamen) verminderde (p = 0,047). Tiotropium had geen effect op het totaal aantal ziekenhuisopnamen (andere oorzaken plus COPD) en op het aantal opnamedagen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 3 - Editie 3, 2006