Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Vrije prijzen in de farmaceutische zorg

De wereld van de apotheek verandert vanaf 1 januari 2012. Vanaf die datum mogen apothekers zelf en in onderhandeling met zorgverzekeraars hun tarieven bepalen voor terhandstelling en dienstverlening. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwachten dat de farmaciemarkt met vrije prijzen beter zal presteren. Er zal meer ruimte zijn voor innovatie en de kwaliteit van de zorg gaat omhoog, omdat de keuzevrijheid voor consumenten wordt vergroot en zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar in gesprek moeten gaan over honorering van kwaliteit. Het betekent ook dat alle extramurale apothekers vanaf januari met nieuwe prestatiebeschrijvingen werken. Dit vergt een aangepast ICT-systeem bij zowel apothekers als verzekeraars.
Voor de NZa ten slotte betekent het dat zij geen kostenonderzoeken meer doet om zo tarieven te bepalen, maar dat zij zich richt op monitoring en toezicht op de farmaciemarkt. In dit artikel wordt uiteengezet welke veranderingen er op apothekers afkomen en wat de farmacie de komende jaren kan verwachten van de NZa.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Overgaag-van Hemert, M.A.
mr. M.N. van Zijl
Publicatie 22 december 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 7 - Editie 7, 2011