Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Vroege eradicatie van Helicobacter Pylori vermindert risico op maagcarcinoom bij ulcuspatiënten

Door op 16-08-2010

Bij dierexperimenten bleek een duidelijk verband te bestaan tussen infectie met Helicobacter pylori en maagcarcinoom. In klinische onderzoeken was dit minder helder. In een bevolkingsbreed cohortonderzoek in Taiwan (23,74 miljoen inwoners) werd daarom een dossieronderzoek verricht. Alle patiënten werden ingesloten die tussen 1-1-1997 en 31-12-2004 voor het eerst met de diagnose ulcus pepticum (ICD-9 codes 531-532-533) in het ziekenhuis werden opgenomen en die daarna een H. pylori eradicatiekuur kregen. Zij werden verdeeld in een groep die binnen een jaar een eradicatiekuur kreeg (n=54576) en een groep die de kuur pas kreeg na een jaar of nog later (n=25679). Beide cohorten werden gedurende ten minste twee jaar en ten hoogste tien jaar na de eerste opname gevolgd, waarbij werd gekeken naar het ontstaan van een maagcarcinoom. Niet meegerekend werden patiënten bij wie dit carcinoom ontstond binnen twee jaar na de eerste opname.
De twee onderzoeksgroepen waren verschillend van grootte, maar vergelijkbaar voor wat betreft leeftijdsverdeling, geslacht en gebruik van NSAID’s of acetylsalicylzuur. In de ‘vroege’ interventiegroep bleek een kwart meer comorbiditeit te bestaan.
De incidentie van maagcarcinoom in de vroege interventiegroep bleek vergelijkbaar met die in de algehele bevolking, met een SIR (standaard incidentie risico) van 1,05. De kans op het optreden van een maagcarcinoom in de ‘late’ interventiegroep bleek verhoogd (SIR 1,36). Multivariate analyse toonde in deze groepen aan dat vroege eradicatie van H. pylori als een onafhankelijke beschermende factor gold. De resultaten van dit onderzoek steunen de opvatting dat vroege eradicatie van H. pylori kan helpen om maagcarcinomen te voorkomen.

Belangenverstrengeling: geen.

Dr. F.W. Dijkers, Maasdam

Wu C, Kuo KN, Wu M, et al. Early Helicobacter pylori eradication decreases risk of gastric cancer in patients with peptic ulcer disease. Gastroenterol 2009;137:1641-48.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. F.W. Dijkers
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 augustus 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 6 - Editie 6, 2010