Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Waarom faalt een antibioticumkuur voor urineweginfecties bij vrouwen?

Door op 01-02-2005

Onlangs is er discussie ontstaan over de therapieduur bij de behandeling van urineweginfecties. De vraag is of deze drie, vijf of zeven dagen zou moeten duren. Inherent aan deze vraag is hoe effectief de antibiotica zijn. In het algemeen wordt met het oog op het ontstaan van resistentie de driedaagse kuur aangeraden. In hoeverre deze therapeutische benadering vervolgens faalt is onduidelijk. Het onderzoek van Goettsch et al. richtte zich op de determinanten van therapiefalen na een antibioticumkuur voor urineweginfecties bij vrouwen.1 Hiertoe werd gebruikgemaakt van de PHARMO-database, waarin zowel medicatie- als ziekenhuisgegevens van een representatieve steekproef van 30 apotheken in 8 regio’s in Nederland zijn opgeslagen vanaf 1986. Uit deze database werden uiteindelijk bijna 17.000 vrouwen tussen 15-65 jaar geselecteerd, die in een periode van vijf jaar een eerste kuur (drie, vijf of zeven dagen) trimethoprim, nitrofurantoïne of norfloxacine voor een urineweginfectie kregen. Indien men binnen een maand na het eerste recept een vervolgrecept kreeg voor deze of andere antibiotica dan had de behandeling gefaald. Uiteindelijk faalde bij 2369 van de 16.703 patiënten (14,2%) de behandeling. Dit percentage was hoger bij behandeling met trimethoprim of nitrofurantoïne (14,4%) in vergelijking met norfloxacine (9,6%). Ook was het hoger bij oudere patiënten en na voorafgaande ziekenhuisopname. Bovendien bleek een vijf- of zevendaagse kuur met trimethoprim of nitrofurantoïne effectiever dan een driedaagse kuur. In de discussie gaan de onderzoekers in op het door hen gevonden percentage therapiefalen bij urineweginfectie. Dit is volgens hen niet hoog en vergelijkbaar met de resultaten van een Engels onder-zoek.2 Daarnaast bespreken ze de door hen aangetoonde determinanten van therapiefalen. Zo wordt aangenomen dat oudere patiënten in hogere mate worden blootgesteld aan antibiotica, met als gevolg een verhoogde kans op resistentie en dus therapiefalen. Tevens zou de aard van de urineweginfectie bij ouderen gecompliceerder zijn. Een voorafgaande ziekenhuisopname als reden voor therapiefalen kan worden verklaard door de slechte algehele conditie van eerder in het ziekenhuis opgenomen patiënten en resistentie door antibioticabehandeling in het ziekenhuis. De behandelingsduur was tevens een determinant voor therapiefalen. Immers, een driedaagse kuur met nitrofurantoïne of trimethoprim leidde tot meer therapiefalen dan vijf- of zevendaagse kuren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2005