Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wanneer hypertensie gaan behandelen en tot welke streefwaarde?

Door op 01-08-2009

Verschillende richtlijnen voor de behandeling van hypertensie bevelen aan om medicamenteuze therapie in te stellen als de bloeddruk hoger is dan 140/90 mm Hg en leefstijladviezen niet (voldoende) effectief zijn gebleken. Bij patiënten met diabetes of een voorgeschiedenis met een cerebrovasculair accident of coronaire gebeurtenis is de behandelgrens in het algemeen lager (130/85-90 mm Hg). De streefwaarde voor de patiënten zonder complicaties is een bloeddruk onder 140/90 mm Hg en voor diabetici en hen die reeds een vasculaire gebeurtenis doormaakten onder 130/80 mm Hg. De auteurs van dit artikel hebben de wetenschappelijke onderbouwing voor die richtlijnen kritisch bekeken.Voor de medicus practicus is het van belang duidelijk te onderscheiden of de richtlijnen berusten op bewijs, op extrapolatie en interpretatie van data of simpelweg op advies van een of meer deskundigen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 8 - Editie 8, 2009