Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wanneer mag de orale anticonceptiepil worden gebruikt bij vrouwen met een verhoogd tromboserisico?

Het gebruik van hormonale orale anticonceptie geeft een verhoogd risico op diepveneuze trombose en longembolie (veneuze trombo-embolie, VTE). Het gebruik van hormonale orale anticonceptie wordt afgeraden na het doormaken van een VTE. Recent is aangetoond dat het gelijktijdig gebruik van hormonale orale anticonceptie en antistolling geen verhoogd risico geeft op een recidief trombose. Hormonale orale anticonceptiva kunnen daarom veilig worden gebruikt gedurende antistollingsbehandeling. Een positieve bijkomstigheid hiervan is dat het een vermindering van menstrueel bloedverlies geeft, wat zinvol kan zijn, omdat gedurende antistollingsbehandeling in de fertiele levensfase het menstruele bloedverlies juist vaak toeneemt.
Het is belangrijk actief aandacht te schenken aan de neveneffecten van het gebruik van antistolling door jonge vrouwen. Alertheid op toegenomen menstrueel bloedverlies bij vrouwen in de fertiele levensfase kan potentiële gevolgen zoals anemie, (tijdelijke) onderbreking van antistolling en beperkingen in het dagelijks leven voorkómen. Daarbij kan hormonale orale anticonceptie uitkomst bieden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren