Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wat is de optimale dosering van acetylsalicylzuur om hart- en/of herseninfarct te voorkomen?

Door op 01-06-2006

In de jaren 50 van de vorige eeuw was Craven, huisarts in Californië -USA, de eerste om op te merken dat acetylsalicylzuur zowel een myocardinfarct als een cerebrovasculair accident kan voorkomen. Craven beval 325 mg acetylsalicylzuur per dag aan en zelf achtte hij dit 5 dagen van de week voldoende. Intussen zijn wij 50 jaar verder en zijn er honderden klinische onderzoeken gedaan en nog is er verschil van mening over de juiste dosering. Ideaal zou zijn een effectieve dosering voor zowel primaire als secundaire preventie bij zowel mannen en vrouwen van elke leeftijd voor hart- en herseninfarct. Deze aandoeningen hebben immers dezelfde risicofactoren en komen nogal eens samen voor. De belangrijkste bijwerking van acetylsalicylzuur is een verhoogde bloedingsneiging en wel speciaal een gastro-intestinale bloeding. De veronderstelling dat de kans op deze potentieel dodelijke bijwerking samenhangt met de gebruikte dosering doet ons zoeken naar de laagst mogelijke effectieve dosis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 6 - Editie 6, 2006