Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wat is de optimale dosering van aspirine bij de preventie van cardiovasculaire ziekte?

Door op 01-07-2009

Al vele jaren wordt aspirine gebruikt voor de preventie van cardiovasculaire episoden maar de doseringen verschillen en zijn niet gebaseerd op uitkomsten van onderzoek, maar op een combinatie van historische traditie en van onderzoeken waarbij bepaalde doseringen per protocol verplicht waren en zijn. Zo variëren deze doseringen van 75 tot 325 mg/dag, terwijl strikt genomen 30 mg/dag voldoende is om de productie van thromboxaan door de bloedplaatjes volledig te remmen. Het gebruik van aspirine bestaat al 100 jaar en is zo wijd verbreid dat een geringe incidentie van de bijwerking bloeding (meestal in de tractus digestivus) reeds een grote groep mensen daaraan blootstelt. Om het probleem van de optimale dosering te benaderen werd het zogenoemde CHARISMA-onderzoek ontworpen (CHARISMA = Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management and Avoidance). Dit omvatte 15.603 mensen van 45 jaar en ouder met een hoog risico op atherothrombotische episoden en die gerandomiseerd werden naar clopidogrel of placebo. Tevens kreeg iedereen aspirine in een dosering met als grenzen 75-162 mg/dag en waarbij de hoeveelheid binnen deze grenzen geheel overgelaten werd aan de deelnemende onderzoekers in 32 landen met 768 ziekenhuizen. Het primaire effecteindpunt was een hartinfarct, een cerebrovasculair accident (CVA) of cardiovasculaire dood. Het primaire veiligheidspunt was een ernstige of levensbedreigende bloeding volgens vastgestelde criteria, bekend als Gusto-I.Wat de aspirine betreft konden patiënten in 3 groepen ingedeeld worden naar de hoogte van de dosering: <100mg/dag, 100 mg/dag, >100 mg/dag. Dit kwam neer op 75 en 81 mg (7.180 patiënten), 100 mg (4.961 mensen), 150 en 162 mg/dag (3.454 personen). De follow-up was 28 maanden. Aan het eind van het onderzoek had vrijwel iedereen van de groep <100 mg nog dezelfde dosering, van de groep 100 mg was dit 88%, maar van de groep >100 mg bleek nog maar 68% hetzelfde te nemen. Van de groep 100 mg was 9% overgegaan op <100 mg en 2% naar >100. Van de groep >100 was 22% overgegaan op <100 mg/dag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juli 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 7 - Editie 7, 2009