Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wat is de plaats van fondaparinux?

Door op 01-10-2004

Ouderen worden vaak getroffen door heupfracturen en osteoartritis van heup en knie. Hierbij is vaak orthopedisch ingrijpen noodzakelijk. Infectie, bloedingen en veneuze trombose, met het risico op embolie, behoren tot de mogelijke complicaties. Uit onderzoek blijkt dat zonder preventieve behandeling de helft van de patiënten diepveneuze trombose vertoont in de nabijheid van de fractuur of de prothese ten gevolge van endotheelbeschadiging en toegenomen coagulatie van de bloedplaatjes. Deze thrombi zijn vaak asymptomatisch. Bij 2% van de patiënten met heupen knieoperaties tot 9% van de patiënten met een heupfractuur ontwikkelt zich echter een diepveneuze trombose met complicaties. Daarom voorziet het protocol bij dergelijke ingrepen steeds in een preventieve behandeling met, naast mechanische, ook farmacologische middelen (acetylsalicylzuur, verschillende heparinevormen of coumarinederivaten). Heeft fondaparinux in de profylaxe een meerwaarde boven de laagmoleculair-gewicht-heparines? (Zie ook MFM 2004;42(5):66-8). Lowe en medeauteurs zijn in een ingezonden brief in de Lancet zeer kritisch op basis van de gepubliceerde gegevens.1

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 10 - Editie 10, 2004