Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wat te doen bij mensen met diabetes mellitus en hartinfarct: primair percutane coronaire interventie of fibrinolyse?

Door op 01-01-2008

De vraag of het gunstige effect van percutane coronaire interventie (PCI) in vergelijking met fibrinolyse ook aanwezig is bij patiënten met diabetes mellitus is beantwoord met behulp van een literatuuronderzoek. In de periode 1990 tot december 2002 zijn alle artikelen opgezocht met als onderwerp: onderzoek naar de waarde van PCI (al dan niet met stent) vergeleken met fibrinolyse bij mensen met diabetes mellitus (DM) die getroffen werden door een myocardinfarct (MI) met ST-elevatie (STEMI). Er werden 19 artikelen gevonden waarbij in totaal 6315 mensen met STEMI betrokken waren.Hiervan had 14% DM (n = 877) en één van beide behandelmethoden ondergaan. De mensen zonder DM dienden als controlegroep. Dertig dagen na de ingreep werd gekeken naar de eindpunten: a) totale sterfte; b) recidief MI; c) dood of recidief MI; d) cerebrovasculair accident (CVA). Al deze eindpunten bleken op dag 30 gunstiger uit te vallen bij degenen wier hartinfarct behandeld was met PCI dan bij degenen die waren behandeld met fibrinolyse en dat gold voor alle mensen zowel met als zonder DM. Alle acht uitkomsten waren, op één na, bij PCI vergeleken met fibrinolyse statistisch significant gunstiger. Alle waarden zijn dus gunstiger voor PCI, zowel bij mensen met als zonder DM. Men kan dit ook nog als volgt lezen: bij mensen zonder of met DM en behandeling met PCI was er een sterfte van respectievelijk 4,8% en 6,6%. Om één leven te sparen op dag 30 moesten 48 mensen (95% BI: 37-60) zonder DM behandeld worden met PCI vergeleken met 17 (95% BI: 11-28) mensen met DM. Bij fibrinolyse liggen deze getallen hoger en dient men uit te gaan van sterfte zonder en met DM van respectievelijk 6,9% en 12,4%.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 januari 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2008