Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wat vertellen de media over kanker?

Door op 27-10-2010

Nieuwsberichten over kanker beschrijven in de meeste gevallen agressieve behandelmethoden waarbij de nadruk ligt op overleving. Doorgaans wordt weinig aandacht besteed aan behandelingen die geen resultaat opleveren, bijwerkingen, terminale zorg of overlijden.
Amerikaanse onderzoekers maakten een overzicht van de berichtgeving rond kanker in acht veelgelezen kranten (Chicago Sun-Times, Chicago Tribune, Daily Herald-Chicago, New York Daily News, New York Post, New York Times, Philadelphia Daily News en Philadelphia Inquirer) en vijf nationale tijdschriften (Newsweek, Parade, People, Redbook en Time).
Er werd gebruik gemaakt van een geautomatiseerd zoeksysteem waarmee in de periode 2005-2007 in de Lexis-Nexis en de EBSCO MegaFILE databanken in totaal 2228 artikelen over kanker met een lengte van meer dan 200 woorden werden opgespoord. Hiervan werden willekeurig 436 artikelen geselecteerd waarvan de lengte een mediaan had van 536 woorden. Artikelen werden beoordeeld op inhoud en gecodeerd al naar gelang het onderwerp betrekking had op overleving van kanker, mortaliteit ten gevolge van kanker, behandeling van kanker, falen van behandelmethoden, bijwerkingen van behandelmethoden of terminale zorg (palliatieve zorg of verzorging in een hospice).
In de meeste artikelen stonden agressieve behandelmethoden centraal (n=249, 57,1%), maar daarbij werd slechts beperkt aandacht besteed aan terminale zorg (n=11, 2,5%). Slechts in een enkel geval was het hoofdonderwerp palliatieve zorg of verzorging in een hospice (n=2, 0,5%). Bij 140 artikelen (32,1%) lag de nadruk op overleving. In 33 artikelen (7,6%) was de aandacht vooral gericht op overlijden en de dood. Het falen van agressieve behandelmethoden werd beschreven in 57 artikelen (13,1%) en het optreden van bijwerkingen werd gemeld in 131 gevallen (30,0%).
De auteurs komen tot de conclusie dat een relatief klein aantal artikelen aandacht besteedt aan het overlijden en de dood, terwijl de helft van het aantal personen bij wie kanker wordt geconstateerd de ziekte niet overleeft. De waarneming dat er vaker geschreven wordt over overleving van kanker na een agressieve behandeling dan een negatieve afloop, wordt gekenmerkt als misleidend. De auteurs maken de kanttekening dat niet met zekerheid te concluderen valt of de bevindingen uit het onderzoek gericht op kranten en tijdschriften representatief zijn voor alle media, waaronder ook radio en televisie. Echter, meer berichtgeving over terminale zorg kan kankerpatiënten en hun familie helpen een meer realistische kijk op het mogelijke ziekteverloop te krijgen. Meer media-aandacht voor palliatieve zorg en verzorging in een hospice kan helpen om het maatschappelijke en politieke draagvlak voor terminale zorg te vergroten.

Belangenverstrengeling: geen.

Fishman J, Ten Have T, Casarett D. Cancer in the media, how does the news report on treatment and outcomes? Arch Intern Med 170;6:515-518.
Goozner, M. Covering cancer. Arch Intern Med 170;6:518-520.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. B.E. Smink
Thema Diversen
Publicatie 27 oktober 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 8 - Editie 8, 2010