Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Waterpokken en gordelroos in Nederland

Door op 26-01-2021

Waterpokken en gordelroos worden beide veroorzaakt door het varicellazostervirus. Bijna alle kinderen in Nederland krijgen waterpokken voordat ze 6 jaar oud zijn, terwijl gordelroos vaker voorkomt bij 50-plussers.
Onderzoek bevestigt dat waterpokken in Nederland op relatief jonge leeftijd optreedt, wanneer waterpokken meestal minder ernstig verloopt. Dit verklaart mogelijk de relatief lage incidentie van huisartsconsulten en ziekenhuisopnames ten opzichte van andere landen en de relatief lage ziektelast van waterpokken uitgedrukt in disability-adjusted life years (DALY’s). De kosteneffectiviteit van waterpokkenvaccinatie hangt vooral samen met onzekerheid over het effect op de gordelroosincidentie, terwijl de kosteneffectiviteit van gordelroosvaccinatie vooral wordt bepaald door de vaccinprijs. De vaccinatiebereidheid in Nederland voor waterpokken lijkt beperkt. De Gezondheidsraad adviseert om waterpokkenvaccinatie alleen in Caribisch Nederland toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast adviseert zij positief over vaccinatie van ouderen tegen gordelroos, onder voorbehoud van kosteneffectiviteit.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van Lier, E.A.
Thema Richtlijnen
Publicatie 26 januari 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 1 - Editie 1, 2021