Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Weg naar veilig geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap

Door op 18-06-2021
 • 00Inleiding
 • 01Ontstaan van kennis over geneesmiddelgebruik tijdens zwangerschap
 • 02Risicoafweging tijdens de zwangerschap
 • 03Afwegingen maken in de praktijk
 • 04Concluderend
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Dit artikel bespreekt de veiligheid van geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. Hoe ontstaat de kennis hierover en welke aspecten bepalen een mogelijk risico voor de zwangerschap? Hoe kunt u uw patiënte gedegen voorlichten en adviseren over het gebruik van medicatie tijdens haar zwangerschap? Van nieuwe geneesmiddelen weten we vrijwel niets over de veiligheid tijdens zwangerschap en de kennis hierover bouwt zich zeer langzaam op. Wat we wél weten is aanvankelijk vooral op accidentele blootstellingen gebaseerd. Door de informatie uit observationele studies breidt de kennis zich uit. De meeste studies kijken echter naar aangeboren afwijkingen ontstaan na blootstellingen in het eerste trimester. Dit zegt niets over andere nadelige effecten die het geneesmiddel zou kunnen geven. In Nederland is het Moeders van Morgen (MvM-)cohort opgericht met het doel zoveel mogelijk zwangerschappen te volgen en kennis op te bouwen.
Tijdens de zwangerschap is een 'risk-benefit' afweging van belang, waarbij de (on)bekende gevolgen van de ziekte worden afgewogen tegen de (on)bekende gevolgen van het geneesmiddelgebruik. De zorgverlener (maar ook de zwangere vrouw) dient optimaal geïnformeerd te zijn om een goede afweging te kunnen maken. In deze risicoafweging dienen de volgende aspecten meegenomen te worden: de fase van de zwangerschap, de ernst van het ziektebeeld, de veiligheidsinformatie over het geneesmiddel, de mate en duur van blootstelling van de foetus, alternatieve (medicamenteuze) behandelopties en eventuele aanpassing van de dosering. Over een aantal, maar lang niet alle, geneesmiddelen is een uitspraak over de veiligheid mogelijk. Informatie hierover is onder andere te vinden op de website van Moeders van Morgen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs de Vries, L.C.
Passier, J.L.M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 juni 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 2 - Editie 2, 2021

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u hoe de kennis over gebruik van een nieuw geneesmiddel tijdens de zwangerschap zich opbouwt;
 • weet u wat de rol van observationele studies en zwangerschapsregisters hierbij is;
 • heeft u inzicht in welke factoren een rol spelen bij de risico-indeling van een geneesmiddel;
 • kunt u de informatie vinden die nodig is om een goede afweging te maken bij het voorschrijven van een geneesmiddel rondom de zwangerschap;
 • heeft u inzicht in het belang van een individuele risico-batenafweging vooral bij geneesmiddelen waarover weinig kennis is.