Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Welk advies voor chronische kniepijn bij ouderen: cutaan of oraal ibuprofen?

Door op 01-06-2008

Bij circa eenderde van personen ouder dan 50 jaar komt chronische kniepijn voor. Hiervoor worden zowel oraal als plaatselijk toegediende NSAIDs als behandeling toegepast. Ervan uitgaande dat de plaatselijke toediening even werkzaam is als de orale toepassing en de plaatselijke toepassing minder bijwerkingen geeft, zou men de voorkeur moeten geven aan de plaatselijke toepassing van NSAIDs. Daarnaast zouden op grond van de niet-orale toedieningsweg nietfarmacologische factoren het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden. De voorkeur van de patiënt voor de orale of plaatselijke toepassing van NSAIDs zou dus een belangrijke invloed kunnen hebben op het uiteindelijke nut van de behandeling en de incidentie van subjectieve bijwerkingen. Vandaar dat Underwood et al. met zowel een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek als een patiëntvoorkeursonderzoek wilden vaststellen welk advies ouderen met chronische kniepijn zouden moeten krijgen: orale of plaatselijke toediening van NSAIDs.1

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 6 - Editie 6, 2008