Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Welk antibioticum bij een buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie?

Door op 01-05-2004

De keuze van antibiotica bij de behandeling van patiënten met een buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie is verre van eenvoudig. Brown en medewerkers analyseerden de gegevens van 44.814 patiënten bij wie deze aandoening tot een ziekenhuisopname had geleid.vn Daarbij werd de keuze van eenopname had geleid antibioticum als monotherapie of een combinatie afgezet tegen mortaliteit, ligduur, therapiekosten en totale kosten van de opname. Als monotherapie werden ceftriaxon, ‘andere’ cefalosporinen, fluorchinolonen, macroliden of penicillines gebruikt. Combinatietherapie bestond uit macroliden in combinatie met een van de andere antibioticagroepen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 mei 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 5 - Editie 5, 2004