Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Welk type insuline heeft de meeste toegevoegde waarde bij suboptimale resultaten van behandeling met orale medicatie bij diabetes mellitus type 2?

Door op 01-04-2008

Patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) komen in aanmerking voor een aanvullende behandeling met insuline als een combinatie van orale medicatie onvoldoende leidt tot adequate bloedglucosespiegels. Welk type insuline de meeste toegevoegde waarde heeft bij het verder verlagen van de bloedglucosespiegels is volgens Holman en medewerkers1 nog onvoldoende onderzocht. Daarom bestudeerden zij de effectiviteit en veiligheid van drie soorten insulineregimes bij patiënten met suboptimale bloedglucosespiegels met maximale doseringen orale medicatie in een driejarige multicenter, open-label gerandomiseerd gecontroleerde klinische studie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk (4-T studie:Treating to Target in Type 2 Diabetes). Patiënten kregen 2x daags bifasisch insuline aspart 30 (BIA-groep; n=235), 3x daags voor de maaltijd kortwerkend insuline aspart (IA-groep; n=239) of 1x daags voor de nacht (eventueel 2x daags) lang werkend insuline detemir (IDgroep; n=234).Voorwaarde voor deelname waren een HbA1c van 7,0 tot 10,0%, minimaal vier maanden maximaal getolereerde doseringen van metformine en een sulfonylureumderivaat en een BMI van maximaal 40,0. De startdosering varieerde van 2 tot 76 IU/dag en was afhankelijk van nuchtere bloedglucosespiegel, gewicht, lengte en geslacht. Gedurende de studie mocht de dosering – indien noodzakelijk – aangepast worden. De primaire uitkomstenmaat in de eerste fase van de studie (week 0 tot 52) was het HbA1c na 1 jaar. De secundaire uitkomstenmaten waren % patiënten met HbA1c < 6,5,% patiënten met HbA1c < 6,5 zonder hypoglykemie gedurende week 48-52, aantal hypoglykemieën, gewichtsverlies, door patiënt zelf gemeten capillaire glucosewaarden, % patiënten met 2x daags insuline detemir, % patiënten met onaanvaardbare hypoglykemie, albumine/ creatinine ratio en kwaliteit van leven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2008